KOVÁSZNAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - A MAGYARSÁG RÉTEGEI

Tudományos konferencia programja - 2019. április 4-6.

KOVÁSZNA


Április 4., csütörtök

9,30: Kőrösi Csoma Sándor - A magyarság rétegei tudományos konferencia (Bukaresti nyugdíjasok szállója - CARP)

15,00: Tudományos konferencia -folytatás (Bukaresti nyugdíjasok szállója)

15,30: Kőrösi-díjak átadása - Pro Csoma Sándor Egyesület(Művelődési Központ)

18,00: Csoda...képzőművészeti kiállítás megnyitója (Kádár László Képtár)

A kiállítás kurátora: dr. Kányádi Iréne művészettörténész

Üdvözlő beszédet mond: B. Hegedűs Katalin, az NMI Művelődési Intézet (Budapest) kommunikációs igazgatója

A Kőrösi Csoma Sándor-díj és a Szentimrei Judit-díj ünnepélyes átadása

A Kőrösi Csoma Sándor - Tegnapi és mai magyarság című Csoma-könyv bemutatója

A kötetet ismerteti: Ferenczné Szőcs Éva

19,00: Folklórműsor a Százlábú Néptáncegyüttes előadásában (Művelődési Központ)

20,00: Gyertyás-fáklyás megnyitó és koszorúzás a Kovásznai Városi Művelődési Ház előtti téren, a Kőrösi Csoma Sándor szobornál

Az egybegyűlteket köszönti Gyerő József, Kovászna polgármestere.

Nagytiszteletű Balogh Zoltán refomátus esperes megáldja a rendezvényt.

Beszédet mondanak:

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke

Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

Szergej G. Botalov történész, a Cseljabinszki Tudományos Központ professzora, az Orosz Tudományos Akadémia tagja

Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere

Gazda József író, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

Záróimát mond:

Péter Arthur római katolikus plébános

Közreműködnek:

Deliné Csere Andrea nagykanizsai versmondó

Havadtőy Sándor Cserkészcsapat Gergely-Kovács Katalin vezetésével

Pastorala Vegyeskar Szántó Kinga karnagy vezetésével

Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Barna karnagy vezetésével

Április 5., péntek

9,00: Tudományos konferencia - folytatás (Bukaresti nyugdíjasok szállója)

10,00: Diákkerekasztal (Kőrösi Csoma Sándor Líceum)

13,00: Iskolaünnepély In memoriam Kőrösi Csoma Sándor (Kőrösi Csoma Sándor Líceum)

Közreműködik az iskola Tiszta szív kórusa és a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad

19,00: Harmincadik év - ünnepi gálaműsor (Művelődési Központ)

Fellépnek:

Recefice Tánccsoport

A Debreceni Ady Endre Gimnázium X. D osztálya - Vidám üdvözlet Debrecenből

Tanulók Klubja Domino csoportja - Brahms: Magyar táncok

Kortárs tánc Harai Júlia és Kopacz Timea

Kankalin Tánccsoport, marosmenti táncok

20,00: Pápai Musical Stúdió: Zenés étlap (zenés-táncos műsor)

Április 6., szombat

9,30: Tudományos konferencia - folytatás (Bukaresti nyugdíjasok szállója)

11,45: Toborzó - Kovászna Város Ifjúsági Fúvószenekara Kertész Barna karnagy vezetésével

12.00: Ünnepi istentisztelet Csomakőrösön.

Igét hirdet: Nagytiszteletű Gudor Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese

13.00: Megemlékezés és koszorúzás a Kőrösi Csoma Sándor szobornál

Beszédet mond:

Márton Árpád parlamenti képviselő - RMDSZ

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője

Csomakőrösi ifjak műsora Kosztándi Annamária tanítónő összeállításában

Közreműködnek:

Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar - vezényel Kertész Barna

Kanalas Éva színművész

13.30: Megemlékezés a csomakőrösi emlékháznál

Beszédet mond őexcellenciája Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, a rendezvény védnöke

Csoma-emlékérem átadása: dr.Szergej G. Botalov régész-történésznek

Laudációt mond dr.Csáji László Koppány, kulturális antropológus

Záróbeszéd: Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közmüvelődési Egyesület elnöke

19,00: Pápai Musical Stúdió: Zenés étlap (Csomakőrösi Kultúrház)

18,00: a Debreceni Ady Endre Gimnázium X. D osztályának előadása (Művelődési Központ)

III. Richárd és egy budapesti diák

Mörk Márta: "Mit csinálsz kislányom?"

Vidám üdvözlet Debrecenből (népdalcsokor, néptánc)

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánunk minden kedves vendégünknek!

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - a magyarság rétegei

Tudományos konferencia

Kovászna, 2019. április 4-étől 6-áig

2019 április 4 Csütörtök

9:30: A Tudományos konferencia ünnepi megnyitója

Üdvözi a megjelenteket: dr. Gyerő József, Kovászna polgármestere

Csoma

Csütörtök

950 -1130

Elnök: Dr. Aradi Éva

Csáji László Koppány: Csoma szellemi hagyatéka és a Magyar Tudományos Akadémia

Flórián Csaba dr.: Utazás a Fergána völgyön keresztül az ujgurok földjére

Konnáth Árpád: Székely hegyekből messzi Ázsiába

Nagy Lajos dr. Hol tart Kőrösi Csoma Sándor családjának geneológiai kutatása?

Szathmári Botond: A Csoma által elsőként leírt Sambhala országának titkai

Boér Imre: Kőrösi Csoma Sándor jelleme

Vízi Ildikó: Kőrösi Csoma Sándor alakja a 2 világháború közötti erdélyi magyar közművelődési életben

Jogápolás és a Magyar Szent Korona

Csütörtök

11,45-13,00

Elnök: dr. Csáji László Koppány

Varga Csaba, dr.: Bölcsességtől a tudásig és vissza: Nemzeti lét, önazonosság, emberi teljesség mint

vállalkozás

Bognár Szabina, dr.: A "legősibb formák". Tagányi Károly (1858-1924) földközösséggel és

jogszokásgyűjtéssel kapcsolatos kutatásai

Nagy Janka Teodóra, dr.: Egy ősi szokásjog nyomában: a "vének tanácsától" a "falu szájáig"

Fehér András dr.: A Szent Korona Tér-idő olvasatai és annak következményei

Rostás László: A koronázás elveszettnek hitt klenódiumai, az apostoli kereszt és az országalma

Kelet kutatói - keleti kutatások

Csütörtök 15,00-17,00

Elnök: dr. Bartha Júlia

Aradi Éva dr.: Stein Aurél hagyatéka

Kalmár István dr.: Idegenek-vendégek-otthonteremtők altáj török népcsoportjai között

Vidák István: Kés és bicskakészítő kovácsok nyomában. India, Kirgizisztán, Irán.

Nagy Mari: Szakajtókötők, gyékényszövők -Törökországban, Azerbaidzsánban, Kasmírban- egy

keletről hozott mesterségünk.

Kanalas Éva: Kulturális hason lóságok a kárpát-medencei magyarság és a Szaján-

Altáj török népcsoportjai között

Oláh Gáll Róbert dr.:Antalffy Endre, Erdély nagy, de elfeledett orientalistája

A magyar nyelvről s annak helyzetéről

Csütörtök 17,00-18.00

Elnök: dr. Balázs Lajos

Bérczi Szaniszló dr.: Gyökszótár kialakulása mássalhangzónyi élethelyzet-fogalmak

összekapcsolásával

Czeglédy Katalin dr. Nyelvünk eredete

-Földessy László: A magyar nyelv helyzete a Nyitra-vidéki nyelvszigetenKorábbi találkozók


                                      2018

Ápr. 12-e, csütörtök

930 - 945 A konferencia megnyitója

945 - 1130 CSOMA NYOMDOKAIN

Elnök: Dr. Varga Csaba jogfilozófus

Dr. Nagy Lajos: Csoma Sándor halálának oka

Dr. Flórián Csaba: Kalkuttától Dardzsilingig - Csoma nyomában

Nemes Gyula: Kőrösi Csoma Sándor Marosvásárhelyen

Vízi Ildikó: Kőrösi Csoma Sándor munkásságának értékelése a neves román orientalista, Dr. Cicer Poghirc szemszögéből

*Dr. Aradi Éva: A szabáthui levelek igazságaDr. Müller Alajos: Egy hajdani utazás film-dokumentuma

15 perc kávészünet

1145 - 1315 MAGYAR MÚLT

Elnök: Dr. Czeglédi Katalin, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára

Dr. Varga Csaba: Jogi népszokások mint tanúságok múlt és jelen magyarságáról

Vidák István: Nemezsátor a honfoglalás korában

Dr. Fehér András: A Szentkorona 40 éve, mérnöki szemmel

Halasy Nagy Endre: Az elfelejtett évszázad

*Szakács Gábor: Hunyadi Mátyás emlékéve

1315 - 1500 EBÉDSZÜNET

1500 - 1620 A NYELV, MINT TANÚ

Elnök: Szathmári Botond, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára

Sántha Attila: Gyergyó-, Csík-, valamint Telegdiszék víznévi eredetéről

Dr. Czeglédi Katalin: A magyar nyelv kapcsolatai a Bulgár évkönyvek alapján

Dr. Bérczi Szaniszló: Szótár magányos mássalhangzókból

Dr. Kalmár István: A nyelvtudomány elvi kérdései

1620 - 1700 ŐSTÖRTÉNET

Elnök: Dr. Balázs Lajos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára

Dr. Szádeczky Kardos Irma: Szimbólumokkal az őshaza-hagyományok nyomában

Pogátsa István: Ellentmondások a finnugor elmélet és a történelem-tudomány megállapításai között

Ápr. 13-a, péntek

Péntek d.e.900 - 930 ŐSTÖRTÉNET (folyt).

Elnök: Dr. Balázs Lajos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára

Szathmári Botond: A magyarság etnikai gyökérzete. (Eredetünk összetettségéről)

930 - 1100 A MÚLT ÉS A JELEN ARCA

Elnök: Dr. Kalmár István, a debreceni KLTE

Dr.Csáji László Koppány: Tölcsérek, sziták és buborékok. Az egykori és mai magyarság népességtörténeti vázlata

Dr. Bartha Júlia: Szakrális központok tájformáló ereje az anatóliai török népi kultúrában

Boér Imre: Változások (A tegnapi és mai India).

Bernád Ilona: Hogyan látnak bennünket a nagyvilágban, s hogyan láthatjuk mi magunkat hagyományainkra is gondolva

15 perc kávészünet

1115 - 1300 RÉGEN ÉS MOST

Elnök: Dr. Kalmár István, a debreceni KLTE tanára

Dr. Balázs Lajos: Az elmúlás és halál profán és szent kultúrájának csíkszentdomokosi rítusaiból

Nagy Mari: Születés és csecsemőkor Közép-Ázsiában

Dr. Záhonyi András: Nomád nemzedék (a táncházmozgalomról és erdélyi vonatkozásairól)

Ságody Ibolya Egy gyöngyszem a magyar népi kultúrából (A Tolna megyei Sárköz)

*Pacsai Imre: Az indiai, perzsa és belső-ázsiai mitológia nyomai a Fejérlófia című magyar népmesetípus motívumaiban

1300 - 1500 EBÉDSZÜNET

1500 - 1640 A JELENBE MUTATÓ MÚLT

Elnök: Dr. Aradi Éva, a pécsi Janus Pannonius Egyetem ny. tanára

Mandics György: Magyar táltosok

Dr. Máthé Lajos: ÉNy-kínai népvándorlás-kori barlangfestmények- és kazettás mennyezeteink

Dr. Csisztay Gizella: Magyarok és lengyelek együtt a történelem sodrában

M. Lezsák Gabriella: Komplex kutatás és hagyománytisztelet. László Gyula időszerűsége

*Dr. Hidán Csaba: Sztyeppei örökség a Kárpát-medencében.

*Dr. Bárdi László: Valóban rokontalan-e a magyarság

*Halász Péter: Szent László Moldvában

*Friedrich Klára: Rovásemlékek Háromszéken

1700 - 1750 Szentkatolnai Bálint Gábor: Válogatott írások című kötetének bemutatója

Jelen vannak: Dr. Borcsa János, a kötet szerkesztője,

Lövétei Lázár László - a Hargita Kiadói Hivatal igazgatója

Ápr. 14-e, szombat

930 - 1100 Előadások (folytatás) és összefoglaló beszélgetés

Koordonátor: Dr. Csáji László Koppány, kulturális antropológus

Rumi Tamás: A rovás megújítói - Mokry-Mészáros Dezső és Verpeléti Kiss Dezső

*Dr. Benkő István Muagerisz király

*Németh Endre: Új filogenetikai mértékek és alkalmazásuk - új nézőpontok a magyarok korai története kapcsán

*Vetró Mihály: Égi paripák - szkíta nemezek üzenete

*Csajághy György: Gondolatok a magyar őstörténetről

A *-gal jelölt előadásokat ismertetjük/felolvassuk, szerzőjük személyesen nem lesz jelen

2017

Kőrösi Csoma Sándor Napok 2017. április 6-8.

Április 6., csütörtök

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések - Tudományos konferencia, megnyitó (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

Beszédet mond: Gyerő József - Kovászna város polgármestere, Gazda József - a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

A konferencia 17.30 óráig tart (ebédszünet: 13.00-14.00)

10.00 Gyermekprogram: Cimborák Bábtársulat - A három kismalac (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

10.00 Diák-kerekasztal (Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor líceum)

13.00 Megemlékezés, koszorúzás (Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor líceum udvara, Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Beszédet mond: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke

16.00 A 2017-es Pro Csoma Sándor díjak ünnepélyes átadása - diákgála (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

Beszédet mond: Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

18.00 Fény és árnyék - Képzőművészeti kiállításmegnyitó (Kovászna, Kádár László Képtár)

Megnyitja: Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

Díjátadók: Kőrösi Csoma Sándor díj

Szentimrei Judit díj

Közreműködnek: Kovászna II. Egyházközség Hozsánna kamarakórusa, karnagy Gyerő Katalin

Delyné Csere Andrea (Nagykanizsa), szavalat

19.00 Kőrösi Csoma Sándor - Gyökereink - Könyvbemutató (Kovászna, Kádár László Képtár). A köynvet bemutatja: Ferenczné Szőcs Éva, a kötet szerkesztője

20.00 Kőrösi Csoma Sándor Napok, Megnyitó (Kovászna, a Városi Művelődési Ház előtti Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Beszédet mondanak: Gyerő József - Kovászna város polgármestere, Zákonyi Botond nagykövet - Magyarország Romániai nagykövete, Dr. Farkas Balázs konzul - Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Tamás Sándor - Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Dr. Csizmadia László - Civil Összefogás Fórum, Péter Arthur romai katolikus plébános

Közreműködnek: Kanalas Éva - ének

Delyné Csere Andrea - szavalat

Kovászna Ifjúsági Fúvószenekar

Moldovai Dóra, Molnár Júlia-Anna, Kozma Adrienn, Bodor Bálint, László Noémi, Kiss Eszter - ének

Április 7., péntek

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések - Tudományos konferencia, (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

14.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések - Tudományos konferencia, (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

17.00 Eraclin együttes, Nagykanizsa - teljes műsor (Kovászna, Kovásznai Művelődési Központ)

18.30 Kelet Magyar Kutatói - kiállításmegnyitó, (Kovászna, Városi Művelődési Ház, Ignácz Rózsa terem)

Megnyitják: Lukács Bence konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

19.00 Gála műsor - Kovásznai és a testvértelepülések fellépése (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

Fellépők: Tiszta Szív valamint Magnificat kórusok, Recefice néptáncegyüttes, Kovásznai Gyermekek Klubja, Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad, Nagykanizsai Eraclin tánccsoport

20.00 Jövőre veled ugyanitt , SK Társulat, Pápa előadása, (Csomakőrös, Kultúrotthon)

Április 8., Szombat

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések - Tudományos konferencia, megnyitó (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

10.30 A bölcsesség útjai - Nyolcvan év együttérzést ünnepelve / Ways of wisdom - Celebrating the 80th birthday of the Dalai Lama - Kiállításmegnyitó (Kovászna, Tourinfo Iroda)

Megnyitják: Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő

Mr.Tashi Phuntsok, a XIV. Dalai Láma hivatalos ​ európai uniós képviselője, a brüsszeli Tibet iroda vezetője​

Ms. Rigzin Choedon Genkhang, a brüsszeli Tibeti iroda munkatársa

11.00 Időutazás a nagy keletkutatóval, Tündérvár - Székely Nagycsaládosok Egyesülete gyerekfoglalkozása, (Csomakőrös, Iskola)

12.00 Ünnepi istentisztelet (Csomakőrös, Református templom)

Igét hirdet: Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai evangélikus-lutheránus egyház püspöke

Beszédet mond: Mr.Tashi Phuntsok, a XIV. Dalai Láma hivatalos ​ európai uniós képviselője, a brüsszeli Tibet iroda vezetője

Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő

13.00 Ünnepi műsor (Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Köszöntés a Kovászna Megye Tanács részéről - Tamás Sándor

Csoma emlékszoba megnyitása - Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet - Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

Koszorúzás - Kosztándi Annamária tanítónő vezetésével és a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével - vezényel Kertész Barna

Székely Himnusz a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével - vezényel Kertész Barna

13.30 Emlékünnepély (Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor emlékház udvara)

Egy orbaiszéki katonarendi család lakáskultúrája a 18-19. századok fordulóján. Kiállításmegnyitó. A kiállítást rendezte dr. Kinda István és dr. Pozsony Ferenc. Megnyitja dr. Szőcsné Gazda Enikő

A Kőrösi Csoma Sándor Emlékérem átadása Irimiás Balázs építésznek

Laudációt mond: Sógor Csaba európai parlamenti képviselő

Beszédet mond: Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

Magyar Himnusz - Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével - vezényel Kertész Barna

18.30 Széchenyi István dombormű - Vetró András alkotása - leleplezése (Kovászna, Városi Művelődési Ház)

Beszédet mondanak: Gyerő József - Kovászna város polgármestere

Halasy Nagy Endre, újságíró - az alkotás adományozója

Nagytiszteletű Balogh Zoltán esperes

19.00 Százlábú együttes előadása (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

2016

2015

2014

XXV. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK

KOVÁSZNA-2014

Előrehozott műsor

Március 30., vasárnap

17,00 Szántó Péter: A csomagolt lány (komédia)

A pécsi Koch Valéria Gimnázium előadása.

Rendezte: Harciné Nyéki-Takács Andrea

Március 31., hétfő (Csomakőrös)

19,00 Szántó Péter: A csomagolt lány (komédia)

A pécsi Koch Valéria Gimnázium előadása.

Rendezte: Harciné Nyéki-Takács Andrea

Ápr. 10, csütörtök

9,00: Kőrösi Csoma Sándor - Az igazság keresése Tudományos konferencia (Hephaisztosz Szálló)

10,00: A Líceum ünnepi műsora (Kőrösi Csoma Sándor Líceum udvarán)

11,00-13,00: Vetélkedők a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban

15,00: Tud. konf. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

14,30: Diákok koncertje (Művelődési Központ)

15,00: Tud. Konf. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

16,30: a Pro Csoma Sándor Egyesület 2014-es évi Kőrösi-díjainak átadása (Művelődési Központ), Fellépnek: A Recefice néptáncegyüttes (együttesvezetők: Turóczy Erzsébet,

Bede Imola, oktató: Both László Magnificat gyermekkórus, karvezető: Gyerő Katalin

18,00 Nyomok... Képzőművészeti kiállítás megnyitója (Városi Képtár)

A tárlatot méltatja: Bartha Árpád grafikus, a brassói Szépművészeti Múzeum igazgatója, fellép a Tiszta Szív Kamarakórus Cseh Béla vezetésével, népdalokat énekel Kádár Izabella

18,30: A Kőrösi Csoma Sándor Mi a magyar? c. könyv bemutatója Ismerteti: Ferenczné Szőcs Éva, a könyv szerkesztője (Városi Képtár)

19,00: Nagykanizsa képzőművészeinek kiállítása. Megnyitja: Stamler Lajos képzőművész (Nagykanizsa) közreműködik: Delyné Csere Andrea versmondó (Turisztikai Információs Központ)

20,00: A rendezvénysorozat ünnepélyes fáklyás megnyitója a Csoma-szobornál

Üdvözlő beszédet mondanak: Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete

Thiesz János, Kovászna város polgármestere

Ünnepi beszéd: Galántha Judit Csoma-kutató (Montreal)

Fellépnek: Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar - vezényel Kertész Barna

Pastorala Kamarakórus - vezényel Szántó Kinga

Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad- rendező: Molnár János

Ápr. 11, péntek

9,00: Tudományos konferencia. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

9,00-13,00 Iskola ünnepi programjai

12,00: Farkas Tibor zenés gyerekműsora (VMH nagyterme)

15,30: Tudományos Konferencia. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

17,00: A debreceni Ady Endre Gimnázium előadása

Képmutogatók régen és ma. Frindli, Óz, Hajnal van

(Művelődési Központ)

19,00 A Kanizsa táncegyüttes (koreográfusok: Vizeli Dezső, Vizeliné Paksi Viktória) (Művelődési Központ)

20,00 Huszonötödik év - ünnepi gálaműsor (Művelődési Központ)

Fellépnek:

- Ady Endre Gimnázium: Vidám üdvözlet Debrecenből

- A Recefice néptáncegyüttes

- Pápa: Vadvirág néptáncegyüttes

-Pokolsár Egyesület: Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért (részlet)

-Kanizsa táncegyüttes (koreográfusok: Vizeli Dezső, Vizeliné Paksi Viktória)

-Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad

Tamási Áron:Görgeteg,rendezte Molnár János

21,30: Őseink nyomában (magyarok az eurázsiai sztyeppén)

- magyar dokumentumfilm 52 perc (Művelődési Központ)

rendezte: Sára Balázs, a forgatókönyvet írta: Csáji László Koppány

operatőr: Vas Tamás, Sára Balázs

Ápr. 12., szombat

9,30: Tudományos konferencia. (folytatás) ( Városi Művelődési Ház nagyterme)

10,00 Csengey Dénes szavalóverseny erdélyi elődöntője. (Művelődési Központ)

12,00 Ünnepi istentisztelet Csomakőrösön

Igét hirdet: Balogh Zoltán református.esperes

13,00: Ünnepség a szobornál.

Üdvözlő beszédet mond:

- Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke

- Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad: Magyari Lajos: Csoma naplója -

rendezte Molnár János

- Koszorúzás

- Közreműködnek: Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar-vezényel Kertész Barna

Ünnepség az emlékháznál:

Üdvözlő beszédet mond:

- Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja

- Puskás Bálint Zoltán, alkotmánybíró

- Ünnepi beszédet mond: Bíró András Zsolt (antropológus/ humánbiológus, a Kurultáj-ak /turáni népek "törzsi" találkozói/ főszervezője)

- A Kőrösi Csoma Sándor emlékérem kitüntetettje:

Dr. Csáji László Koppány (költő, kulturális antropológus, néprajzkutató)

- Laudációt mond: Dr. Sudár Balázs (történész)

- Közreműködnek: Pastorala Kamarakórus - vezényel Szántó Kinga

Szavalat

Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar-vezényel Kertész Barna

- Záróbeszédet mond: Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

17,00 Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad:

Thuróczy Katalin: Két szomszéd vár

Rendezte: Molnár János (Művelődési Központ)

17,30 A pápai Vadvirág Néptáncegyüttes előadása (Művelődési Központ)

20,00 A debreceni Ady Endre Gimnázium előadása Csomakőrösön:

- Képmutogatók régen és ma ; Frindli, Óz, Hajnal van

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánunk minden kedves vendégünknek!
2013

24. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK, 2013

Kovászna- Csomakőrös áprils 3-6

Szerda, 3-a

20,00 Egyfelvonásosok. Dárom egyfelvonásosHHDDDDebreceni Ady Gimnázium (Kultúrközpont - Kk)

Karen Levine: Hana bőröndje rendezte:Ladányi Laura és Teremi Sára
Fausto Paravidino: Földimogyoró rendezte:Bakos -Kiss Gábor
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté rendezte:Bakos -Kiss Gábor

Friedrich Dürrenmatt : Variációk

Csütörtök, 4-e:

9,00 Tudományos ülés (Hephaisztosz Szálló - HSz)

10,00 A rosszcsont Zénó jó szeretne lenni. Gyerekelőadás, rendezte Zorkóczi Zenóbia

(Művelődési Ház )

11,00 A rosszcsont Zénó jó szeretne lenni (MH)

15,00. Tudományos ülés folytatása (HSz)

15,30: Egyfelvonásosok. Dárom egyfelvonásosHHDDDDebreceni Ady Gimnázium (Kultúrközpont - Kk)

Karen Levine: Hana bőröndje
Fausto Paravidino: Földimogyoró
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté

Friedrich Dürrenmatt: Variációk

17,30: Kiállításmegnyitó. Megtartó oszlopok. Városi Képtár

Megnyitja: Miklóssy Mária (festőművész)

Fellép: Ambarus Ádám, hangszer, Balogh István szavalat

18,00 A jelenlévő szerzők dedikálják a legújabb Csomsa-kötetet

18,40: Virágszálak Kőrösi Csoma Sándor születésnapjára. A Kőrösi Csoma Sándor

Líceum ünnepi műsora (Kk)

Palotás tánc (XI. -es tanulók), szakirányító Lőrincz Lilla

- Magnificat gyerekkórus előadása vezényel Gyerő Katalin

- Felcsíki táncok (X.-es tanulók), szakirányító:Kozma Katalin

- Schoolastic együttes előadása

- Lázár Ervin A szabatoni lovas előadja Bajkó Edina

- Kádár Izabella énekel

20,00. Fáklyás megnyitó

Beszélnek: Thiesz János, Kovászna polgármestere, Füzes Oszkár, Magyarország

bukaresti nagykövete és Hayashy Toshio, Japán

Fellép: A református férfidalárda és a Hozsánna kamarakórus, a Barátosi Fúvózenekar,

Thiesz Katalin, Baj Bianka, nagykanizsai versmondó

Péntek, 5-e

9,00: A Kőrösi Csoma Sándor Líceum Csoma-Napja

9,00 Tudomány. Ülés (folytatás, HSz)

13,00 Ünnepi megemlékezés az iskola udvarán koszorúzással

15,00 Tudományos ülés /folytatás/ (Hsz)

16,00 Csomadíj kiosztása zenei kíséret Ambarus Ádám (Művelősédi Központ)

18,00 Nagykanizsa Zalagyöngye néptáncegyüttes műsora. (Kk)

Közreműködneknek Baj Bianka, Rodek Vivien

19,30: Gálaműsor (Kk)

- fellépnek: A Zalavölgyenéptáncegyüttes, pápai Tücsökgyermek népzenekar,

- a kovásznai XI. -es tanulók táncosai, Kankalin tánccsoport, Diversity- akrobatikus torna

20,30 Bakonyalja virágai.. A pápai Tücsök gyermek népzenekar műsora (Csomakőrösön)

Szombat, 6-a

09.30 Tud. Ülés (kerekasztal, filmvetítés)

12,00 Ünnepi istentisztelet Csomakőrösön. Igét hirdet: Kató Béla, Erdély református püspöke

13,00 Emlékünnepség Csomakőrösön

Beszédet mondanak: Füzes Oszkár, Magyarországos bukaresti nagykövete, a rendezvény

védnöke, Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke,

Fellépnek: A barátosi fúvósok, a Hozsánna kórus

Emlékérem: Muzsnay Ákos grafikusművésznek . Laudációt mond: Kollár Albin

17,00 Bakonyalja virágai.. A pápai Tücsök gyermek népzenekar műsora

18,00 Tamási Áron: Ősvigasztalás. A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad búcsú-előadása

19,00 A nagykanizsai Zalagyöngye néptáncegyüttes műsora. (Kk)

19,30 Kamarazene-koncert (Kk)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA:

Kőrösi Csoma Sándor - Mi a magyar

(ápr. 4-7)

4-e, csütörtök

9,00: A konferencia megnyitása

½10 - 11,00

Magyarság-kutatás Elnök: Halász Péter

17 Csáji László Koppány (Budapest): Válaszok a "Mi a magyar?" kérdésre az elmúlt évszázadokban
39. Kalmár István: A magyarság-kutatás tudományos megítélése.

*44. Tóth Miklós (Hága): Helyünk a világban a21. században és azután (Ismerteti: GJ)

*18. dr. Obrusánszky Borbála: A mongol nyelv és kultúra szerepe a magyar őstörténeti kutatásban

11. Németh Endre: Keleti elemek a magyar populáció genetikai kapcsolatrendszerében.

*27 Marácz László: Az ural-altáji nagy nyelvészeti családról...

11,30-13,30 Hogyan látnak bennünket más népek Dr. Bartha Júlia

37. Lea Jarlovaara: Magyarok finn szemmel.

23, Viziné Debreczi Ildikó: Mi a magyar, minek tartanak más népek, Bernad Le Calloc'h művei alapján

45. Kelemen András: "Magyarok és törökök: Mit tudunk egymásról?"

26. Tugsjargal Gandhi (Mongólia): ??

47. Hayashy Toshio (Japán): Japán szemmel (ideiglenes cím)

7. Sudár Balázs: A Tahiri Üngürüsz Magyar Krónikáról

15,00 - 17,00 Magunk keresése. Dr. Kalmár István

9. Czeglédi Katalin: A magyar-török nyelvviszony (Mahmud al-Kasgari szótára alapján).

*16. Tamás Ildikó (Budapest): A nyelvhasonlítás elő-, és tudománytörténete.
15. Bartha Júlia (Szolnok): Magyarrá vált kun és jász etnikai csoport a 21. század elején.

*5. Aradi Éva: "Hol volt Magna Hungária?" MÁRTA

*6. Iancu Laura: A moldvai magyarok önmeghatározása, önképen a 20. század első felében

*21. Kiss Irén: A magyar népnév egy lehetséges magyarázata

20. Szabó Etelka Kelet és Nyugat vonzásában. Kőrösi Csoma Sándor és Bölöni Farkas Sándor

*22. Tábori László: Milyen lesz a múlt?

3. Hoppál Mihály: ???

5-e, péntek

9,00-10,10: Szkíták, hunok, avarok Eln. Dr. Csáji László Koppány

46: Lezsák Gabriella: "Az avarok a magyar őstörténet tükrében.

40. Szabados György: A hun-magyar rokonság(tudat)

*32. Haszanov (azeri kutató): A szkíták etnikai eredetének a problémája (munkacím) BORIKA

*19. Bárdi László: A magyarok lehetséges keleti gyökerei" Levente

10,10 - 11,40.Csoma nyomdokain Eln: Dr.. Kalmár István

*48. Kubinyi Anna: Csoma síremlék-megújhodásához- teljesen szubjektív magánvallomás

24. . Nagy Lajos: Adalékok Kőrösi Csoma Sándor genealógiájához

42. Szathmári Botond (Budapest): a Kőrösinek szentelt Béke-sztúpáról...

41. Szabó Bulcsu: Zangla, 2012

12. Boér Imre (Kolozsvár): Erdélyi önkéntesek Zanglában

*33. Bernad Le Calloc'h: Jean Baptist Athanase: Kőrösi Csoma Sándor kalkuttai ismerőse

*29 Galántha Judit (Toronto) Csoma ajándéka

12,00 -13,30 Kelet arca - keleti arcunk Eln: Sudár Balázs

14. Hidán Csaba: Magyar harcmodor - sztyeppei harcmodor.

1. Bobay István: Hadsereg élelmezés és élelemmel való ellátás a sztyeppei civilizáció hadi kultúrájában, és annak továbbélése a középkori Magyar Királyságban.

34. Vidák István: Bátok, a radzsasztáni bábtáncoltatók.

*10.Bangha Imre: Baktay Ervin és Gandhi kapcsolatáról. JUHÁSZ

35. Nagy Mari: Közép-ázsiai elemek a magyar népművészetben.

15,30 - 18,00 Magyarság és kultúra. Eln: Szathmári Botond

*2.Fáj Attila (Genova): A magyarság arca közmondásaink alapján,Olvassa: SZÖRÉNYI

30. Halász Péter: Petrás Incze János üzenete

*28 Pávai István: A pentatónia és a magyarság (ideiglenes cím)

*25. Jankovics Marcell: "Nem agancsok voltak azok, hanem szárnyak."

13. Károlyi Attila (Nagykanizsa): Mi a magyar? Szekfű Gyula és a magyar jellem. / Életrajz és karakter /.

43. Szász Tibor András: A rovásemlékek kutatásának és értelmezésének módszertani ké

* 8. Varga Géza: A magyarok Istene; közszavak és istennevek.

Sz. 9,30-11,30: Konferencia-záró, film vetítés, kerekasztal 2011

Kőrösi Csoma Sándor Napok - XXII.

(2011. április)

Április 14, csütörtök

- 09,00 Tudományos ülés: Kőrösi Csoma Sándor - Kultúrák keresztútján

(a Hephaistos szállóban)

-10,00-tól és a Csoma-napok egész időtartama alatt megtekinthető Kubinyi Anna monumentális Kőrösi Csoma Sándor faliszőnyege a csomakőrösi templomban.

- 12,00 Nagy Olga: Fütykös rendet teremt című darabja a csomakőrösi kultúrotthonban,

rendezte Asztalos Erzsébet a IV. A osztályos diákokkal

- 17, 00 A kovásznai Gyerekek Klubja Kankalin néptáncegyüttese bemutatjaa Kovásznai források című néptánc-összeállítását, táncoktató Horváth Zita

- 18, 00 Kiállításmegnyitó: Jel-Képeink (Képtár).

A kiállítást megnyitja:Varga Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és

Borbáth Erika, a budapesti Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus igazgatója

Közreműködnek a nagykanizsai előadók:

Csere Andrea- Darvas Szilárd: Mese az őrangyalról c. versét szavalja

Marton Magdolna moldvai népdalokat énekel

- 19,00 Könyvbemutató szerzők jelenlétében - Kőrösi Csoma Sándor - és a nemzeti önazonosságtudat

Bemutatja: Peti Botond, a könyv egyik szerkesztője (a VMH filmterme)

- 19, 00 Szobortól szoborig, a Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont diákjainak futóversenye

- 20, 00 Fáklyás-gyertyás megnyitó

Imát mond Balogh Zoltán, kovásznai református lelkész

Ünnepi beszédet mond: Lőrincz Zsigmond, Kovásznaváros polgármestere

Benkő Mihály, történész,magyarságkutató

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke

Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

Közreműködik: a barátosi református Ferencz Ernő Fúvószenekar, aKőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont Tiszta Szív kórusa(Moholy Miklós:Hosszú út porából), valamint Nagykanizsáról Csere Andrea előadó(Nagy Gáspár: Symphonia Hungarorum - Szent István és Szent Gellért emlékezete)

Koszorúzás

Április 15, péntek

- 09,00 Tudományos ülés (a Hephaistos szállóban)

- 09,00 Iskolanapi tevékenységek:

- Diákkerekasztal

- Vetélkedők, versenyek

- 10,00 - Nagy Olga: Fütykös rendet teremt (kovásznai Művelődési Ház nagyterme)

- 13, 00 - A Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont ünnepi megemlékezése, a Pro Csoma Sándor Egyesület 2011-es évi Csoma-díjainak átadása, koszorúzás

- 16,00 A Szederice tánccsoport (Laurus Művészeti Iskola - Szolnok) kunsági néptáncokat ad elő

-17, 00 Kiállításmegnyitó aMűvelődési Ház zsebtermében Rohanó idő címmel

Korodi László és Jaskó Péter alkotásai

-18,00 A pápai Vadvirág néptánccsoport előadása

- 19,00 A nagykanizsaiak műsora.

Fellépnek: Kanizsa táncegyüttes, Csere Andrea (versek), Marton Magdolna (ének)

-20,00 A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad bemutatja Mezey Katalin: A hely és idő játékai

című drámáját (rendezte: Molnár János)

- 21,00 Gálaműsor Csomakőrösön (20,40- kor busz indul a szövetkezet elől)

Fellépnek: Szederice tánccsoport (Laurus Művészeti Iskola - Szolnok), Csere Andrea (népmese)

Kanizsa táncegyüttes, Marton Magdolna (népdalok), Pápai Vadvirág néptánccsoport

Április 16, szombat

10,00 Tudományos ülés, zárórendezvény, kerekasztal-beszélgetés

13,00 Ünnepi istentisztelet a csomakőrösi református templomban (12,40 -kor busz indul a szövetkezet elől)

Igét hirdet Szilágyi Sándor András, kőbányai református lelkész

Koszorúzás a szobornál. Csomakőrösi kisiskolások műsora. Rendezte: Kosztándi Annamária

Emlékünnepély a csomakőrösi szobornál és emlékháznál

Ünnepi beszédet mond:

Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete, a rendezvény védnöke

Barta Zsolt, egyetemi tanár, orientológus, a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány elnöke
A Kőrösi Csoma Sándor emlékérem kitüntetettje Egyed Ákos történész.

Laudációt mond: Pál-Antal Sándor

Kubinyi Anna Csoma szőnyegének születéséről beszél

Kopjafaavató (faragta Bodor János és Konnát László)

Szilágyi Ferenc - Laudációt mond: Dinyáné Bánfi Ibolya

Csetri Elek - Laudációt mond: Egyed Ákos

Fellépnek:

- A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház magyar férfidalárdája, Csere Andrea,

- Marton Magdolna, a barátosi Ferencz Ernő Fúvószenekar, Nisztor Ilona és Bálint

Izabella (Pusztina)

16,00 Nagy Olga: Fütykös rendet teremt. Kovásznai Művelődési Ház nagytermében,

17,00 Kórustalálkozó a központi református templomban

18,30 Pusztinai csángó gyerekek műsora: Pusztinai nagy hegy alatt, szakmai vezető: Nisztor Ilona

19,30 Gitárkoncert: a brassói Transilvania egyetem konzervatóriumának diákjai: Robert Caloian, Robert Manea, Andrea Voicu és Szabó-Sebők Áron (Dr. Corneliu George Voicescu osztálya)előadásában

*

április 30-án, 18, 00 Ady Endre Gimnázium Adyák Színpadának előadása a kovásznai Művelődési Ház nagytermében (időpont egyeztetés nehézsége miatt hátravitt előadás)

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánunk minden kedves vendégünknek!

2010


2009