KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Bemutatkozás


Céljainkat a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület 1991. március 7-én keltezett alakuló jegyzőkönyvébe, ill. alapszabályzatába foglaltuk.

E szerint az Egyesület feladata:

A.) Kőrösi Csoma Sándor emlékének tiszteletére és az ehhez kötődő feladatok, mint: életművével kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, tudományos szimpóziumok tartása, emlékünnepségek szervezése, stb.

B.) Kovászna város kulturális életének megszervezése és irányítása. Irodalmi műsorok létrehozása; szabadegyetem megszervezése (), kapcsolatteremtés hasonló célkitűzésű hazai és külföldi társaságokkal az eszmék szabad áramlása érdekében.

Ekkor határoztuk el: minden évben megszervezzük a nagy előd emlékének az ápolása jegyében Kőrösi Csoma Sándor Napok rendezvényeit. Ezeknek a jellege is természetszerűen kapcsolódott névadónkhoz. A Csoma-kultusz felvállalásával elindítottuk a tudományos szimpóziumok rendszeres megtartását. A kezdeti Csoma-emlékülések után 1994-től így alakultak a témáink: Kelet-kutatás,. A hit parancsai; Magyar utazók, Felfedezők, Világjárók; Tudományosság régi iskoláinkban; A (az erdélyi) magyar tudományosság külföldi műhelyei, és végül 1999-ben: A magyarság török (keleti) eredetének kérdésköre. S - természetesen - mindig: a Kőrösi Csoma Sándorhoz kapcsolódó kutatások újabb eredményei.

Sikerült elérnünk, hogy valahol a Csoma-kutatás összefogóivá, s bizonyos mértékig ösztönzőivé lettünk, figyelnek ránk. Üléseink összehozzák a világ szinte valamennyi jeles Kőrösi Csoma Sándor kutatóját, s eljönnek a Kelet-tudományok, a művelődéstörténet művelői is. Volt itt Párizsban élő Bernard Le Calloc'h; Budapestről Dr. Szilágyi Ferenc, Sárközy Alice, Bethlenfalvy Géza és Dávid Géza; Pécsről Dr. Bárdi László, Kolozsvárról Dr Csetri Elek, Gaál György; Marosvásárhelyről Tonk Sándor, Nagyné Deé Anikó. Olosz Katalin, Sebestyén Mihály; Sepsiszentgyörgyről Kónya Ádám, Veress Dániel, s dolgozataival rendszeresen jelen van a Genfben élő, óriási áldozatok révén számtalan Csoma-dokumentumot feltáró Marczell Péter. Eddig öt kötetet sikerült megjelentetnünk (Kőrösi Csoma Sándor Emlékkönyv, 1992; Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain, 1993, Kőrösi Csoma és tudományos műhelyeink (1999). 1997-ben Kőrösi Csoma Sándor Emlékérmet alapítottunk, melyet eddig a következő kutatóknak ítéltük oda: 1977: Dr. Csetri Elek, 1998: Bernard Le Callo h, 1999: Dr. Szilágyi Ferenc.

Másik immár hagyományos rendezvényünk a Csoma kiállítás. 1992-ben, a 150. évfordulón tartott első rendezvény a Kőrösi Csoma Sándor emlékkiállítás volt. Feladataink között szerepel Kovászna kulturális életének a megszervezése. Ezt a célt szolgálja a Kőrösi Csoma Sándor Napok. Évközben pedig az Irodalmi Klub és Népfőiskola. Az utóbbi témája: A szülőföld értékei. Több szempontból - régészet, történelem, tudomány, irodalom, képzőművészet, építészet, zene, népművészet stb. - mérte-méri föl előbb Háromszék, aztán Erdély, s végül: a Kárpát-medence magyar értékeit.

Lazán ugyan, de az Egyesülethez (is) kötődnek a Kovásznán működő alkotó-műhelyek: a filozófus-kultúr- és irodalomtörténész FÁBIÁN ERNŐ-é (mintegy hét kötet szerzője) és a GAZDA JÓZSEF-é (művészettörténet, szociográfia).

Kiadványok


A Csoma Egyesület gondozásában megjelent kiadványok