KOVÁSZNAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK

2017. évi Kőrösi Csoma Sándor Napok programja

                A tudományos konferenica részletes beosztása lejjebb görgetve látható!

Kőrösi Csoma Sándor Napok 2017. április 6–8.

 

Április 6., csütörtök

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, megnyitó (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

Beszédet mond:           Gyerő József – Kovászna város polgármestere, Gazda József – a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

A konferencia 17.30 óráig tart (ebédszünet: 13.00-14.00)

10.00 Gyermekprogram: Cimborák Bábtársulat – A három kismalac (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

10.00 Diák–kerekasztal (Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor líceum)

13.00 Megemlékezés, koszorúzás (Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor líceum udvara, Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Beszédet mond:          Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke

16.00 A 2017-es Pro Csoma Sándor díjak ünnepélyes átadása – diákgála (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

Beszédet mond:           Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

 

18.00 Fény és árnyék – Képzőművészeti kiállításmegnyitó (Kovászna, Kádár László Képtár)

Megnyitja:       Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

Díjátadók:       Kőrösi Csoma Sándor díj

                                    Szentimrei Judit díj

Közreműködnek: Kovászna II. Egyházközség Hozsánna kamarakórusa, karnagy Gyerő Katalin

Delyné Csere Andrea (Nagykanizsa), szavalat

 

19.00 Kőrösi Csoma Sándor – Gyökereink – Könyvbemutató (Kovászna, Kádár László Képtár). A köynvet bemutatja: Ferenczné Szőcs Éva, a kötet szerkesztője

 

20.00 Kőrösi Csoma Sándor Napok, Megnyitó (Kovászna, a Városi Művelődési Ház előtti Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Beszédet mondanak:   Gyerő József – Kovászna város polgármestere, Zákonyi Botond nagykövet – Magyarország Romániai nagykövete, Dr. Farkas Balázs konzul – Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Tamás Sándor – Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Dr. Csizmadia László – Civil Összefogás Fórum, Péter Arthur romai katolikus plébános

Közreműködnek:        Kanalas Éva – ének

Delyné Csere Andrea - szavalat

Kovászna Ifjúsági Fúvószenekar

Moldovai Dóra, Molnár Júlia-Anna, Kozma Adrienn, Bodor Bálint, László Noémi, Kiss Eszter - ének

 

Április 7., péntek

 

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

14.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

17.00 Eraclin együttes, Nagykanizsa – teljes műsor (Kovászna, Kovásznai Művelődési Központ)

18.30 Kelet Magyar Kutatói – kiállításmegnyitó, (Kovászna, Városi Művelődési Ház, Ignácz Rózsa terem)

Megnyitják:    Lukács Bence konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

19.00 Gála műsor – Kovásznai és a testvértelepülések fellépése (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

 

Fellépők:        Tiszta Szív valamint Magnificat kórusok, Recefice néptáncegyüttes, Kovásznai Gyermekek Klubja, Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad, Nagykanizsai Eraclin tánccsoport

20.00 Jövőre veled ugyanitt , SK Társulat, Pápa előadása, (Csomakőrös, Kultúrotthon)

 

Április 8., Szombat

 

09.00 Kőrösi Csoma Sándor - Kötődések – Tudományos konferencia, megnyitó (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

10.30 A bölcsesség útjai – Nyolcvan év együttérzést ünnepelve / Ways of wisdom – Celebrating the 80th birthday of the Dalai Lama – Kiállításmegnyitó (Kovászna, Tourinfo Iroda)

Megnyitják:    Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő

Mr.Tashi Phuntsok, a XIV. Dalai Láma hivatalos ​ európai uniós képviselője, a brüsszeli Tibet iroda vezetője​

Ms. Rigzin Choedon Genkhang,  a brüsszeli Tibeti iroda munkatársa

11.00 Időutazás a nagy keletkutatóval, Tündérvár – Székely Nagycsaládosok Egyesülete gyerekfoglalkozása, (Csomakőrös, Iskola)

12.00 Ünnepi istentisztelet (Csomakőrös, Református templom)

Igét hirdet:       Ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai evangélikus–lutheránus egyház püspöke

Beszédet mond: Mr.Tashi Phuntsok, a XIV. Dalai Láma hivatalos ​ európai uniós képviselője, a brüsszeli Tibet iroda vezetője

Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő

13.00 Ünnepi műsor (Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor szobor)

Köszöntés a Kovászna Megye Tanács részéről – Tamás Sándor

Csoma emlékszoba megnyitása – Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja, sepsiszentgyörgyi fiókintézet vezetője

Koszorúzás – Kosztándi Annamária tanítónő vezetésével és a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével – vezényel Kertész Barna

Székely Himnusz a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével – vezényel Kertész Barna

 

13.30 Emlékünnepély (Csomakőrös, Kőrösi Csoma Sándor emlékház udvara)

Egy orbaiszéki katonarendi család lakáskultúrája a 18-19. századok fordulóján. Kiállításmegnyitó. A kiállítást rendezte dr. Kinda István és dr. Pozsony Ferenc. Megnyitja dr. Szőcsné Gazda Enikő

A Kőrösi Csoma Sándor Emlékérem átadása Irimiás Balázs építésznek     

                        Laudációt mond: Sógor Csaba európai parlamenti képviselő

Beszédet mond: Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

Magyar Himnusz – Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével – vezényel Kertész Barna

 

18.30 Széchenyi István dombormű – Vetró András alkotása - leleplezése (Kovászna, Városi Művelődési Ház)

Beszédet mondanak: Gyerő József – Kovászna város polgármestere

                                               Halasy Nagy Endre, újságíró – az alkotás adományozója

                                               Nagytiszteletű Balogh Zoltán esperes

19.00 Százlábú együttes előadása (Kovászna, Kovászai Művelődési Központ)

Kőrösi Csoma Sándor – Kötődések Tudományos konferencia részletes programja

  9.00  Tudományos konferencia, megnyitó (Kovászna, Őzike szálloda konferencia terme)

Beszédet mond: Gyerő József – Kovászna város polgármestere

                          Gazda József – a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke 

  9.30 – 9.50 – Bonta Zoltán: Körösi Csoma Sándor jövöje.

                        Technikai támogatás: laptop, kacsolódó hangosítás és projektor.

9.50 – 10.10 – Halasy Nagy Endre: Nem mese az.
                        Alcím: A történelmi emlékezet.c

10.10 – 10.30 – Dr. Flórián Csaba: A székely Juliánus nyomában Nyugat-Tibetben.

10.30 – 10.50  Kérdések

11.10 – 11.30  Kávészünet

11.30 – 11.50 – Kollár Albin: A névadó emlékének ápolása a magyarországi iskolákban.

11.50 – 12.10 – Dr. Nagy Lajos: Kőrösi Csoma Sándor család és nemzetségtáblázata                            szerkesztése nyomán nyert újabb adatok.

12.10 – 12.30 –Vidák István: A helyi mesterségek eredete a Kács-félszigetenélők                                   emlékezetében.

12.30 – 12.50 – Nagy Mari: Nemezkészítés a eredete és a mai helyzete a Kács-félszigeten.

13.00 – 14.00  Ebédszünet

14.00 – 14.20Szathmári Botond: Népek és kötődéseik.

14.20 – 14.40 – Prof. Dr. Varga Csaba: „Méltón a sorshoz, alkalmas a küzdelemre

14.40 – 15.00 – Boér Imre: Kőrösi Csoma Sándor és szótára.

15.00 – 15.20 – Kozmán Botond: Zanglai útibeszámoló.

15.20 – 15.40  Kérdések

15.40 – 16.00  Kávészünet

16.00 – 16.20 – Dr. Balázs Lajos: A csíkszentdomokosi nemi kultúra és nemi erkölc élő                       szókészletéről.

16.20 – 16.40 – Rumi Tamás: Rovás feliratok a csíkszentléleki templomban.

16.40 – 17.00 – Oláh Gál Róbert: Kőrösi Csoma Sándor és Bólyai.

17.00 – 17.20 – Kalmár István: Vámbéry Ármin élete és munkássága.

17.20 – 17.30  Kérdések

 

 

 

 

Kőrösi Csoma Sándor  Kötődések

Tudományos konferencia

 

Péntek

 

  9.00 – 9.20 – Vizi Idikó: A Csoma-család címere.

  9.20 – 9.40 – Irimiás Balázs: A Zanglai Palota szerkezeti stabilizálása és magyar Napiskola             építése a Himalájában.

  9.40 – 10.00 – Irimiás Olga: Oktatás és közösségfejlesztés Zanglában.

10.00 – 10.20 – Dr. Obrusánszky Borbála: A finnugor történeti chrestomatia tanulságai.

10.20 – 10.40 – Mandicsné dr. Csisztay Gizella: Lengye-magyar kapcsolatok az Árpádok                     korába.

10.40 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 11.20 – Varga Géza: Elolvasható tulajdonjeleink.

11.20 – 11.40 – Dr. Fehér András: A Szent Korona, mint az élő világ szimbóluma.

11.40 – 12.00 – Szabó Álmos: Jogrendünk a Szent Korona fényében.

12.00 – 12.20 – Fridrich Klára: Torma Zsófia erdélyi régésznő munkássága.

12.20 – 12.40 – Dr. Varga Júlia: Közös pontok a török-magyar népi táplálkozásban.

12.40 – 13.00 K.

13.00 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 14.20 – Mandics György: A rovásírásos források és az őstörténet magyar magyar

                        őstörténet.

14.20 – 14.40 – Pogáts István: Őstörténetünk kutatását gátló tényezők.                          

14.40 – 15.00 – Záhonyi András: Új eredmények az etruszk feliratok olvasása során...

15.00 – 15.20 – Bérci Szaniszló: Az ősfogalom-alkotás...

15.20 – 15.40 – Sántha Attila: Melyik „Laslau” királyhoz fűződik Moldva első megalapítása?

15.40 – 16.00 Halász Péter: A középkori magyarság Kárpátokon túli emlékei Mikecs                                  László műveiben.

                        

16.00 – 16.20 – Szakács Gábor: A stroke és a róvásírás.

16.20 – 16.40 – Kanalas Éva: A magyar táltosörökség és a napjainkban és élő tuva                              sámánhagyomány összefüggései.

16.40 – 17.00 – Bernád Ilona: Kötődéseink és elszakadásaink hagyományainktól?

17.00 – 17.20 – Csáji László Koppány: A kirgiz Manasz hőseposz: ablak az egykori lovasnomád világra.

17.20 – 17.30 Kérdések

 

Szombat kerekasztal

(Városi Művelődési ház, Ignácz Rózsa terem)

A konferencia tapasztalatai. Összefoglaló beszélgetés

Előadók:

Lezsák Gabriella: Schytia Europaea.A magyarság és a kaukázus térsége.

Bárdi László: Keleti kötődéseink

Aradi Éva: Déli (iráni, szabír, alán,  stb) kapcsolatok

MEGHÍVÓ TUDOMÁNYOS ÜLÉSRE

Egyesületünk 2017 április 6-a és 8-a között tartja sorrendben immár a 28. Kőrösi Csoma Sándor Napok rendezvénysorozatát, s azon belül a tudományos ülését.

Az ülés témája: Kőrösi Csoma Sándor - Kötődéseink...

A téma lehetőséget ad Kőrösi Csoma Sándornak és szellemiségének továbbéltetésére, a kik vagyunk, honnan jöttünk kérdés megválaszolására, a tudományos kutatások eredményei közkinccsé tételére. Kutatóinktól elsősorban az öszefüggésrendszerekre, a népek, kultúrák egymásra - és természetesen ránk, eleinkre való - hatására, más népek rólunk alkotott képére, emlékeire való figyelést, azok követését, azokból való következtetések levonását kérjük abban a meggyőződésünkben, hogy múltunk tele van rejtélyekkel. Népünk, nyelvünk, zenei kincseink, művészeti motívumaink, ősi kultikus szokásaink (pl. a születés és temetkezés, varázslás és gyógyítás), de még a genealógiánk, az önmegnevezésünk, egykori törzseink megnevezése vagy más népek bennünket való megnevezése is, a magyarságon belüli rétegződés (székelyek, palócok, jászok, kunok), krónikáink, rovásírásos emlékeink tanúsága is válaszokat rejtegethet, és éppen ezért ezek kutatása, az ezekben való tapogatózás Kőrösi Csoma Sándor szellemiségének a továbbéltetését is jelenti.

Szeretettel várjuk a magyarság-kutatás, s azon belül a Kelet-kutatás, a nyelvészet, régészet, vallás, ősi műveltség, művészet kutatása, népzenekutatás, ősi zenei nyelvezetünk, harci módszereink éls eszközeink, írásbeli emlékeink kutatása vonatkozó eredményeit bemutató előadásokat, illetve azok megszerkesztett anyagát soron levő, 2018-as kötetünk számára.

Az előadók ittlétéről - szálás, ellátás - gondoskodunk.

A jelentkezéseket február elseje és március 15-e között várjuk. A részletes programot ezt követően ismertetjük.

 A Kovásznára érkezőknek (előadók, kísérők, résztvevők) Orbaiszék egyéb nevezetességeit (Zágon-Mikes Kelemen, Gelence- Szent Imre templom, amely a világörökség része, Zabola-Mikes kastély, Mikó Imre szobor stb...) is ajánljuk szíves figyelmébe.

Kovászna, 2016. december 20-án

Gazda József

A KCSSKME elnöke

Korábbi találkozók


2016

2015

2014

XXV. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK

KOVÁSZNA-2014

Előrehozott műsor

Március 30., vasárnap

17,00 Szántó Péter: A csomagolt lány (komédia)

A pécsi Koch Valéria Gimnázium előadása.

Rendezte: Harciné Nyéki-Takács Andrea

Március 31., hétfő (Csomakőrös)

19,00 Szántó Péter: A csomagolt lány (komédia)

A pécsi Koch Valéria Gimnázium előadása.

Rendezte: Harciné Nyéki-Takács Andrea

Ápr. 10, csütörtök

9,00: Kőrösi Csoma Sándor - Az igazság keresése Tudományos konferencia (Hephaisztosz Szálló)

10,00: A Líceum ünnepi műsora (Kőrösi Csoma Sándor Líceum udvarán)

11,00-13,00: Vetélkedők a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban

15,00: Tud. konf. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

14,30: Diákok koncertje (Művelődési Központ)

15,00: Tud. Konf. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

16,30: a Pro Csoma Sándor Egyesület 2014-es évi Kőrösi-díjainak átadása (Művelődési Központ), Fellépnek: A Recefice néptáncegyüttes (együttesvezetők: Turóczy Erzsébet,

Bede Imola, oktató: Both László Magnificat gyermekkórus, karvezető: Gyerő Katalin

18,00 Nyomok... Képzőművészeti kiállítás megnyitója (Városi Képtár)

A tárlatot méltatja: Bartha Árpád grafikus, a brassói Szépművészeti Múzeum igazgatója, fellép a Tiszta Szív Kamarakórus Cseh Béla vezetésével, népdalokat énekel Kádár Izabella

18,30: A Kőrösi Csoma Sándor Mi a magyar? c. könyv bemutatója Ismerteti: Ferenczné Szőcs Éva, a könyv szerkesztője (Városi Képtár)

19,00: Nagykanizsa képzőművészeinek kiállítása. Megnyitja: Stamler Lajos képzőművész (Nagykanizsa) közreműködik: Delyné Csere Andrea versmondó (Turisztikai Információs Központ)

20,00: A rendezvénysorozat ünnepélyes fáklyás megnyitója a Csoma-szobornál

Üdvözlő beszédet mondanak: Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete

Thiesz János, Kovászna város polgármestere

Ünnepi beszéd: Galántha Judit Csoma-kutató (Montreal)

Fellépnek: Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar - vezényel Kertész Barna

Pastorala Kamarakórus - vezényel Szántó Kinga

Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad- rendező: Molnár János

Ápr. 11, péntek

9,00: Tudományos konferencia. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

9,00-13,00 Iskola ünnepi programjai

12,00: Farkas Tibor zenés gyerekműsora (VMH nagyterme)

15,30: Tudományos Konferencia. (folytatás) (Hephaisztosz Szálló)

17,00: A debreceni Ady Endre Gimnázium előadása

Képmutogatók régen és ma. Frindli, Óz, Hajnal van

(Művelődési Központ)

19,00 A Kanizsa táncegyüttes (koreográfusok: Vizeli Dezső, Vizeliné Paksi Viktória) (Művelődési Központ)

20,00 Huszonötödik év - ünnepi gálaműsor (Művelődési Központ)

Fellépnek:

- Ady Endre Gimnázium: Vidám üdvözlet Debrecenből

- A Recefice néptáncegyüttes

- Pápa: Vadvirág néptáncegyüttes

-Pokolsár Egyesület: Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért (részlet)

-Kanizsa táncegyüttes (koreográfusok: Vizeli Dezső, Vizeliné Paksi Viktória)

-Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad

Tamási Áron:Görgeteg,rendezte Molnár János

21,30: Őseink nyomában (magyarok az eurázsiai sztyeppén)

- magyar dokumentumfilm 52 perc (Művelődési Központ)

rendezte: Sára Balázs, a forgatókönyvet írta: Csáji László Koppány

operatőr: Vas Tamás, Sára Balázs

Ápr. 12., szombat

9,30: Tudományos konferencia. (folytatás) ( Városi Művelődési Ház nagyterme)

10,00 Csengey Dénes szavalóverseny erdélyi elődöntője. (Művelődési Központ)

12,00 Ünnepi istentisztelet Csomakőrösön

Igét hirdet: Balogh Zoltán református.esperes

13,00: Ünnepség a szobornál.

Üdvözlő beszédet mond:

- Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke

- Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad: Magyari Lajos: Csoma naplója -

rendezte Molnár János

- Koszorúzás

- Közreműködnek: Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar-vezényel Kertész Barna

Ünnepség az emlékháznál:

Üdvözlő beszédet mond:

- Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja

- Puskás Bálint Zoltán, alkotmánybíró

- Ünnepi beszédet mond: Bíró András Zsolt (antropológus/ humánbiológus, a Kurultáj-ak /turáni népek "törzsi" találkozói/ főszervezője)

- A Kőrösi Csoma Sándor emlékérem kitüntetettje:

Dr. Csáji László Koppány (költő, kulturális antropológus, néprajzkutató)

- Laudációt mond: Dr. Sudár Balázs (történész)

- Közreműködnek: Pastorala Kamarakórus - vezényel Szántó Kinga

Szavalat

Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar-vezényel Kertész Barna

- Záróbeszédet mond: Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

17,00 Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad:

Thuróczy Katalin: Két szomszéd vár

Rendezte: Molnár János (Művelődési Központ)

17,30 A pápai Vadvirág Néptáncegyüttes előadása (Művelődési Központ)

20,00 A debreceni Ady Endre Gimnázium előadása Csomakőrösön:

- Képmutogatók régen és ma ; Frindli, Óz, Hajnal van

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánunk minden kedves vendégünknek!
2013

24. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR NAPOK, 2013

Kovászna- Csomakőrös áprils 3-6

Szerda, 3-a

20,00 Egyfelvonásosok. Dárom egyfelvonásosHHDDDDebreceni Ady Gimnázium (Kultúrközpont - Kk)

Karen Levine: Hana bőröndje rendezte:Ladányi Laura és Teremi Sára
Fausto Paravidino: Földimogyoró rendezte:Bakos -Kiss Gábor
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté rendezte:Bakos -Kiss Gábor

Friedrich Dürrenmatt : Variációk

Csütörtök, 4-e:

9,00 Tudományos ülés (Hephaisztosz Szálló - HSz)

10,00 A rosszcsont Zénó jó szeretne lenni. Gyerekelőadás, rendezte Zorkóczi Zenóbia

(Művelődési Ház )

11,00 A rosszcsont Zénó jó szeretne lenni (MH)

15,00. Tudományos ülés folytatása (HSz)

15,30: Egyfelvonásosok. Dárom egyfelvonásosHHDDDDebreceni Ady Gimnázium (Kultúrközpont - Kk)

Karen Levine: Hana bőröndje
Fausto Paravidino: Földimogyoró
Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté

Friedrich Dürrenmatt: Variációk

17,30: Kiállításmegnyitó. Megtartó oszlopok. Városi Képtár

Megnyitja: Miklóssy Mária (festőművész)

Fellép: Ambarus Ádám, hangszer, Balogh István szavalat

18,00 A jelenlévő szerzők dedikálják a legújabb Csomsa-kötetet

18,40: Virágszálak Kőrösi Csoma Sándor születésnapjára. A Kőrösi Csoma Sándor

Líceum ünnepi műsora (Kk)

Palotás tánc (XI. -es tanulók), szakirányító Lőrincz Lilla

- Magnificat gyerekkórus előadása vezényel Gyerő Katalin

- Felcsíki táncok (X.-es tanulók), szakirányító:Kozma Katalin

- Schoolastic együttes előadása

- Lázár Ervin A szabatoni lovas előadja Bajkó Edina

- Kádár Izabella énekel

20,00. Fáklyás megnyitó

Beszélnek: Thiesz János, Kovászna polgármestere, Füzes Oszkár, Magyarország

bukaresti nagykövete és Hayashy Toshio, Japán

Fellép: A református férfidalárda és a Hozsánna kamarakórus, a Barátosi Fúvózenekar,

Thiesz Katalin, Baj Bianka, nagykanizsai versmondó

Péntek, 5-e

9,00: A Kőrösi Csoma Sándor Líceum Csoma-Napja

9,00 Tudomány. Ülés (folytatás, HSz)

13,00 Ünnepi megemlékezés az iskola udvarán koszorúzással

15,00 Tudományos ülés /folytatás/ (Hsz)

16,00 Csomadíj kiosztása zenei kíséret Ambarus Ádám (Művelősédi Központ)

18,00 Nagykanizsa Zalagyöngye néptáncegyüttes műsora. (Kk)

Közreműködneknek Baj Bianka, Rodek Vivien

19,30: Gálaműsor (Kk)

- fellépnek: A Zalavölgyenéptáncegyüttes, pápai Tücsökgyermek népzenekar,

- a kovásznai XI. -es tanulók táncosai, Kankalin tánccsoport, Diversity- akrobatikus torna

20,30 Bakonyalja virágai.. A pápai Tücsök gyermek népzenekar műsora (Csomakőrösön)

Szombat, 6-a

09.30 Tud. Ülés (kerekasztal, filmvetítés)

12,00 Ünnepi istentisztelet Csomakőrösön. Igét hirdet: Kató Béla, Erdély református püspöke

13,00 Emlékünnepség Csomakőrösön

Beszédet mondanak: Füzes Oszkár, Magyarországos bukaresti nagykövete, a rendezvény

védnöke, Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke,

Fellépnek: A barátosi fúvósok, a Hozsánna kórus

Emlékérem: Muzsnay Ákos grafikusművésznek . Laudációt mond: Kollár Albin

17,00 Bakonyalja virágai.. A pápai Tücsök gyermek népzenekar műsora

18,00 Tamási Áron: Ősvigasztalás. A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad búcsú-előadása

19,00 A nagykanizsai Zalagyöngye néptáncegyüttes műsora. (Kk)

19,30 Kamarazene-koncert (Kk)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA:

Kőrösi Csoma Sándor - Mi a magyar

(ápr. 4-7)

4-e, csütörtök

9,00: A konferencia megnyitása

½10 - 11,00

Magyarság-kutatás Elnök: Halász Péter

17 Csáji László Koppány (Budapest): Válaszok a "Mi a magyar?" kérdésre az elmúlt évszázadokban
39. Kalmár István: A magyarság-kutatás tudományos megítélése.

*44. Tóth Miklós (Hága): Helyünk a világban a21. században és azután (Ismerteti: GJ)

*18. dr. Obrusánszky Borbála: A mongol nyelv és kultúra szerepe a magyar őstörténeti kutatásban

11. Németh Endre: Keleti elemek a magyar populáció genetikai kapcsolatrendszerében.

*27 Marácz László: Az ural-altáji nagy nyelvészeti családról...

11,30-13,30 Hogyan látnak bennünket más népek Dr. Bartha Júlia

37. Lea Jarlovaara: Magyarok finn szemmel.

23, Viziné Debreczi Ildikó: Mi a magyar, minek tartanak más népek, Bernad Le Calloc'h művei alapján

45. Kelemen András: "Magyarok és törökök: Mit tudunk egymásról?"

26. Tugsjargal Gandhi (Mongólia): ??

47. Hayashy Toshio (Japán): Japán szemmel (ideiglenes cím)

7. Sudár Balázs: A Tahiri Üngürüsz Magyar Krónikáról

15,00 - 17,00 Magunk keresése. Dr. Kalmár István

9. Czeglédi Katalin: A magyar-török nyelvviszony (Mahmud al-Kasgari szótára alapján).

*16. Tamás Ildikó (Budapest): A nyelvhasonlítás elő-, és tudománytörténete.
15. Bartha Júlia (Szolnok): Magyarrá vált kun és jász etnikai csoport a 21. század elején.

*5. Aradi Éva: "Hol volt Magna Hungária?" MÁRTA

*6. Iancu Laura: A moldvai magyarok önmeghatározása, önképen a 20. század első felében

*21. Kiss Irén: A magyar népnév egy lehetséges magyarázata

20. Szabó Etelka Kelet és Nyugat vonzásában. Kőrösi Csoma Sándor és Bölöni Farkas Sándor

*22. Tábori László: Milyen lesz a múlt?

3. Hoppál Mihály: ???

5-e, péntek

9,00-10,10: Szkíták, hunok, avarok Eln. Dr. Csáji László Koppány

46: Lezsák Gabriella: "Az avarok a magyar őstörténet tükrében.

40. Szabados György: A hun-magyar rokonság(tudat)

*32. Haszanov (azeri kutató): A szkíták etnikai eredetének a problémája (munkacím) BORIKA

*19. Bárdi László: A magyarok lehetséges keleti gyökerei" Levente

10,10 - 11,40.Csoma nyomdokain Eln: Dr.. Kalmár István

*48. Kubinyi Anna: Csoma síremlék-megújhodásához- teljesen szubjektív magánvallomás

24. . Nagy Lajos: Adalékok Kőrösi Csoma Sándor genealógiájához

42. Szathmári Botond (Budapest): a Kőrösinek szentelt Béke-sztúpáról...

41. Szabó Bulcsu: Zangla, 2012

12. Boér Imre (Kolozsvár): Erdélyi önkéntesek Zanglában

*33. Bernad Le Calloc'h: Jean Baptist Athanase: Kőrösi Csoma Sándor kalkuttai ismerőse

*29 Galántha Judit (Toronto) Csoma ajándéka

12,00 -13,30 Kelet arca - keleti arcunk Eln: Sudár Balázs

14. Hidán Csaba: Magyar harcmodor - sztyeppei harcmodor.

1. Bobay István: Hadsereg élelmezés és élelemmel való ellátás a sztyeppei civilizáció hadi kultúrájában, és annak továbbélése a középkori Magyar Királyságban.

34. Vidák István: Bátok, a radzsasztáni bábtáncoltatók.

*10.Bangha Imre: Baktay Ervin és Gandhi kapcsolatáról. JUHÁSZ

35. Nagy Mari: Közép-ázsiai elemek a magyar népművészetben.

15,30 - 18,00 Magyarság és kultúra. Eln: Szathmári Botond

*2.Fáj Attila (Genova): A magyarság arca közmondásaink alapján,Olvassa: SZÖRÉNYI

30. Halász Péter: Petrás Incze János üzenete

*28 Pávai István: A pentatónia és a magyarság (ideiglenes cím)

*25. Jankovics Marcell: "Nem agancsok voltak azok, hanem szárnyak."

13. Károlyi Attila (Nagykanizsa): Mi a magyar? Szekfű Gyula és a magyar jellem. / Életrajz és karakter /.

43. Szász Tibor András: A rovásemlékek kutatásának és értelmezésének módszertani ké

* 8. Varga Géza: A magyarok Istene; közszavak és istennevek.

Sz. 9,30-11,30: Konferencia-záró, film vetítés, kerekasztal 2011

Kőrösi Csoma Sándor Napok - XXII.

(2011. április)

Április 14, csütörtök

- 09,00 Tudományos ülés: Kőrösi Csoma Sándor - Kultúrák keresztútján

(a Hephaistos szállóban)

-10,00-tól és a Csoma-napok egész időtartama alatt megtekinthető Kubinyi Anna monumentális Kőrösi Csoma Sándor faliszőnyege a csomakőrösi templomban.

- 12,00 Nagy Olga: Fütykös rendet teremt című darabja a csomakőrösi kultúrotthonban,

rendezte Asztalos Erzsébet a IV. A osztályos diákokkal

- 17, 00 A kovásznai Gyerekek Klubja Kankalin néptáncegyüttese bemutatjaa Kovásznai források című néptánc-összeállítását, táncoktató Horváth Zita

- 18, 00 Kiállításmegnyitó: Jel-Képeink (Képtár).

A kiállítást megnyitja:Varga Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és

Borbáth Erika, a budapesti Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus igazgatója

Közreműködnek a nagykanizsai előadók:

Csere Andrea- Darvas Szilárd: Mese az őrangyalról c. versét szavalja

Marton Magdolna moldvai népdalokat énekel

- 19,00 Könyvbemutató szerzők jelenlétében - Kőrösi Csoma Sándor - és a nemzeti önazonosságtudat

Bemutatja: Peti Botond, a könyv egyik szerkesztője (a VMH filmterme)

- 19, 00 Szobortól szoborig, a Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont diákjainak futóversenye

- 20, 00 Fáklyás-gyertyás megnyitó

Imát mond Balogh Zoltán, kovásznai református lelkész

Ünnepi beszédet mond: Lőrincz Zsigmond, Kovásznaváros polgármestere

Benkő Mihály, történész,magyarságkutató

Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke

Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke

Közreműködik: a barátosi református Ferencz Ernő Fúvószenekar, aKőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont Tiszta Szív kórusa(Moholy Miklós:Hosszú út porából), valamint Nagykanizsáról Csere Andrea előadó(Nagy Gáspár: Symphonia Hungarorum - Szent István és Szent Gellért emlékezete)

Koszorúzás

Április 15, péntek

- 09,00 Tudományos ülés (a Hephaistos szállóban)

- 09,00 Iskolanapi tevékenységek:

- Diákkerekasztal

- Vetélkedők, versenyek

- 10,00 - Nagy Olga: Fütykös rendet teremt (kovásznai Művelődési Ház nagyterme)

- 13, 00 - A Kőrösi Csoma Sándor Iskolaközpont ünnepi megemlékezése, a Pro Csoma Sándor Egyesület 2011-es évi Csoma-díjainak átadása, koszorúzás

- 16,00 A Szederice tánccsoport (Laurus Művészeti Iskola - Szolnok) kunsági néptáncokat ad elő

-17, 00 Kiállításmegnyitó aMűvelődési Ház zsebtermében Rohanó idő címmel

Korodi László és Jaskó Péter alkotásai

-18,00 A pápai Vadvirág néptánccsoport előadása

- 19,00 A nagykanizsaiak műsora.

Fellépnek: Kanizsa táncegyüttes, Csere Andrea (versek), Marton Magdolna (ének)

-20,00 A Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad bemutatja Mezey Katalin: A hely és idő játékai

című drámáját (rendezte: Molnár János)

- 21,00 Gálaműsor Csomakőrösön (20,40- kor busz indul a szövetkezet elől)

Fellépnek: Szederice tánccsoport (Laurus Művészeti Iskola - Szolnok), Csere Andrea (népmese)

Kanizsa táncegyüttes, Marton Magdolna (népdalok), Pápai Vadvirág néptánccsoport

Április 16, szombat

10,00 Tudományos ülés, zárórendezvény, kerekasztal-beszélgetés

13,00 Ünnepi istentisztelet a csomakőrösi református templomban (12,40 -kor busz indul a szövetkezet elől)

Igét hirdet Szilágyi Sándor András, kőbányai református lelkész

Koszorúzás a szobornál. Csomakőrösi kisiskolások műsora. Rendezte: Kosztándi Annamária

Emlékünnepély a csomakőrösi szobornál és emlékháznál

Ünnepi beszédet mond:

Füzes Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete, a rendezvény védnöke

Barta Zsolt, egyetemi tanár, orientológus, a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány elnöke
A Kőrösi Csoma Sándor emlékérem kitüntetettje Egyed Ákos történész.

Laudációt mond: Pál-Antal Sándor

Kubinyi Anna Csoma szőnyegének születéséről beszél

Kopjafaavató (faragta Bodor János és Konnát László)

Szilágyi Ferenc - Laudációt mond: Dinyáné Bánfi Ibolya

Csetri Elek - Laudációt mond: Egyed Ákos

Fellépnek:

- A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház magyar férfidalárdája, Csere Andrea,

- Marton Magdolna, a barátosi Ferencz Ernő Fúvószenekar, Nisztor Ilona és Bálint

Izabella (Pusztina)

16,00 Nagy Olga: Fütykös rendet teremt. Kovásznai Művelődési Ház nagytermében,

17,00 Kórustalálkozó a központi református templomban

18,30 Pusztinai csángó gyerekek műsora: Pusztinai nagy hegy alatt, szakmai vezető: Nisztor Ilona

19,30 Gitárkoncert: a brassói Transilvania egyetem konzervatóriumának diákjai: Robert Caloian, Robert Manea, Andrea Voicu és Szabó-Sebők Áron (Dr. Corneliu George Voicescu osztálya)előadásában

*

április 30-án, 18, 00 Ady Endre Gimnázium Adyák Színpadának előadása a kovásznai Művelődési Ház nagytermében (időpont egyeztetés nehézsége miatt hátravitt előadás)

Tartalmas időtöltést, jó szórakozást kívánunk minden kedves vendégünknek!

2010


2009