Kőrösi Csoma Sándor napok Kovászna
Következő találkozó: 2017 április 6-8. Részletek a CSOMA NAPOK menüpont alatt


A 2017. évi Kőrösi Csoma Sándor Napok részletes programja megtalálható a CSOMA NAPOK menüpont alatt

MEGHÍVÓ TUDOMÁNYOS ÜLÉSRE

Egyesületünk 2017 április 6-8. között tartja sorrendben immár a 28. Kőrösi Csoma Sándor Napok rendezvénysorozatát, s azon belül a tudományos ülését.

Az ülés témája: Kőrösi Csoma Sándor - Kötődéseink...

Az üléssel kapcsolatban részletek, részvételi feltételek, jelentkezés a Csoma Napok menüpont alatt.


Egyesületünk Kovászna Város Önkormányzata, a Megyei Tanács, a budapesti Nemzeti Művelődési Intézet, valamint az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) támogatásával

FÉNY ÉS ÁRNYÉK

mával rendezi meg soron levő  CSOMA-KIÁLLÍTÁSÁT, melyet a Kőrösi Csoma Sándor Napok keretén belül nyitunk meg, s melyre tisztelettel meghívjuk Önt is.

Színhelye: Kovászna, Kádár László Képtár

Megnyitó: 2015. április 6-án, csütörtökön du. 6 óra.

Nyitva tartás: július 30-áig.

Tiszteletbeli meghívottunk: Deák M. Ria (Kovászna)

Fény és árnyék.

A természet fényei és árnyékai.

Az élet, a mindennapok, a létért, a megmaradásért való küzdelem fényei,

a szépre és jóra, a Világ Arcára, a fény ragyogására törő ellenséges erő árnyékai.

Fénylő színek és ellentét-árnyékok. És harc és harc, örök harc az egyetemes létben.

A művészet mindenkori küldetéses harca a jóért, a világos harca önnön

ellentétével, a rejtőzködő sötéttel.

Fény és árnyék.

Kőrösi Csoma Sándor emlékének megörökítése örök téma!

A részvétel módja:

A művek leadása: március 16-17-én (szerdán-csütörtökön 11-16 óra) Budapesten a Nemzeti Művelődési Intézetnél (I. kerület, Corvin-tér 8), Debrecenben dr. Kalmár Istvánnál (Hatvan u. 1/A, 1 em.), Marosvásárhelyen Nagy Dalma művésznőnél (1918 dec. 1.út.225/A), Kolozsvárott a Szabédi Emlékháznál (Lázár u.30), Nagyváradon a római katolikus püspökségnél, Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeumnál, Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban, Brassóban Csutak Levente műtermében.

Postán: Konnát Rita, 525200 Kovászna, Híd utca (Podului) 32.

Részvételi feltételek:

- a kiállításon egy, nem szélesebb, mint 80 cm-es alkotással vehet részt a Kárpát-medence bármely képzőművésze. Elsősorban magyar művészekre számítunk, de szívesen látjuk a velünk egy hazá(k)ban élő testvérnépek alkotóit is.

- A beadott alkotások lehetőleg ne legyenek régebbiek két évesnél

- Minden munkán legyen feltüntetve az alkotó neve, a mű címe, készítésének éve, mérete, technikája

- Kérjük kitölteni és a munkához csatolni az ADATLAPOT (sokszorosítható, továbbadható) és a lehetőség szerint egy jó minőségű reprodukciót (lehetőleg CD-n vagy villámpostán a konnatrita@yahoo.com címre küldve.), amely megkönnyítené a katalógus előmunkálatait.

A zsűri által kiválasztott, legszínvonalasabbnak ítélt, a kiállítás gondolatát legjobban megtestesítő munká(ka)t - inkább szimbolikusan - díjazzuk. A részvevők személyenként három katalógust kapnak, illetve értesítést a zsűri által el nem fogadott munkákról

Kovászna, 2016. január 5-én

A Csoma Kiállítás szervezői


Postacím : 525200 COVASNA, Petőfi S. út 59., tel: 0040770420087;Galéria: 0040267-341852;

Galéria: konnatrita@yahoo.com

Egyesület: gazdaj@gmail.com

Csoma napok, Csoma napok 2017, Kőrösi Csoma Sándor napok 2017, Gazda József, Kőrösi napok 2017, Csoma napok Kovászna, Csoma napok Kovászna 2017, Kőrösi Csoma Sándor napok Kovászna 2017